Çocuklarda spor ve kalp

Sporcu kalbinde sporun türüne bağlı fizyolojik olarak kalpte birçok değişiklik meydana gelmektedir. Bunlar hem yapısal olup kalp ultrasonunda (ekokardiyografi) bazı bulgularla karşımıza çıkmakta hem de elektriksel olarak elektrokardiyografi’ye (EKG) yansımaktadır. Antremanın süre ve sıklığına bağlı olarak kalbin sol karıncığında basınç ve volüm yükünde artış, sol karıncık duvar kalınlığında artış (kızlarda 11-13 mm, erkeklerde 13-15 mm), kas kütlesinde ve odacık boyutunda artış olmakta buna bağlı kalbin iş yükü ve maksimum atım hacmi artmaktadır. EKG’de vagal tonus artışına bağlı sinüzal bradikardi, atriyal ve ventriküler ektopi, sinüs aritmisi, gezici supraventriküler pacemaker, 1.derece kalp bloğu, 2.derece kalp bloğu, T dalga değişiklikleri, QRS voltajında artış, inkomplet sağ dal bloğu görülmektedir.

Daha Fazla ...

Kalpte üfürüm nedir?

Hekimin aileye "çocuğumuzun kalbinde bir üfürüm, ses, hırıltı, hışıltı duyuyorum" şeklindeki ifadesinden sonra bu bulgu ailede büyük bir endişeye yol açmaktadır. Üfürüm sıklıkla herhangi bir rahatsızlığı olmayan ve bazı yaş gruplarında daha sık olmak üzere hemen her yaşta duyulabilen bir muayene bulgusudur. Bazı yaş gruplarında 5 çocuğun 4'ünde dahi duyulabilmektedir. Bu tarz masum üfürümler kanın pompalanması esnasında kalbin içindeki doğal yapılardan kaynaklanabilen normal titreşimlerden oluşmaktadır. Üfürümün şiddeti sıklıkla 1'den 6'ya kadar (1/6, 2/6.....6/6) ifade edilmektedir.

Daha Fazla ...

Elektrokardiyografi nedir?

Kalbin elektriksel aktivitesinin cilde yerleştirilen elektrotlar aracılığı ile kağıt üzerine yazdırılması işlemine elektrokardiyografi yahut kısaca EKG denir. EKG'nin elde edilebilmesi için hastanın el ve ayak bileklerine ikişer adet ve göğsünün üzerine altı adet olmak üzere standart EKG'de toplamda 10 adet elektrot yapıştırılmaktadır. Elektrotlar yapıştırılmadan önce bu bölgelere jel yahut alkolle ıslatılan pamuk hafifçe sürülür. Bu elektrotlar kalbin elektriki aktivitesini kağıt üzerinde şekle dönüştürebilecek olan cihazlara kablolar ile bağlanır. Bu cihazlara EKG cihazı adı verilmektedir. Bu cihazlar çeşitli büyüklüklerde olup kolaylıkla taşınabilmekte ve heryerde çekim yapılabilmektedir. Kağıt üzerinde rapor bölümü bulunmakta ve burada birtakım analiz kodları yeralmaktadır ancak bunlar çoğu zaman geçerli değildir.

Daha Fazla ...

Ekokardiyografi nedir?

Ekokardiyografi (kısaca "eko" yahut "kalp ultrasonu") kalp hastalıklarının tanısında ve takibinde olmazsa olmaz mutlaka kullanılan oldukça faydalı, güvenilir, girişimsel olmayan bir tanı aracıdır. Ultrason yani insan kulağının duyma sınırının ötesindeki frekanslarda (20.000 titreşim/sn) ses ötesi dalgalar kullanılarak yapılan bir incelemedir. Bu seslerin frekansındaki değişiklikleri, kalbin yapısı ve kan akımını birlikte değerlendiren yönteme ise Doppler eko adı verilir. Ekokardiyografi cihazlarına ait prob (transdüser) adı verilen aletler aracılığı ile ses ötesi dalgalar kalbe ve diğer dokulara gönderilerek bu dalgalar geri toplanır, oldukça karmaşık bir işlemleme, yazılım ve analiz sürecinden sonra cihaz ekranında kalbin görüntüsü ve sesi olarak karşımıza çıkar. Klasik görüntüleme iki boyutlu olup istenirse 3 veya 4 boyutlu görüntüler de elde olunabilmektedir.

Daha Fazla ...

Fetal ekokardiyografi nedir?

Gebeliğin 3.haftasında kalbi atmaya başlayan bebeğimizin uzun kalp yolculuğunda daha henüz anne karnında iken gebeliğin 16.haftasından itibaren yapılabilen ve annenin karın cildi üzerinden gerçekleştirilen bir ultrason yöntemidir. Kısaca "fetal eko" olarak da adlandırılmaktadır. Kadın doğum hekiminin takibinizde yapmış olduğu ultrasonun, bebek kalbi için geliştirilen özel problarla yapıldığı bir tetkik olup ideal zamanı 16-24.haftalar arasıdır ancak tüm gebelik boyunca da yapılabilir. Genellikle tüm gebelik süresince birkez "fetal eko" işlemi yapılmaktadır. Bazı klinik durumlarda ise çok yakın kalp takibi gerekebilir; ayda bir, iki haftada bir hatta haftada bir fetal eko tekrarlanabilir.

Daha Fazla ...

Yorumlar

Yorumlar
Savaş Demirpençe - DoktorTakvimi.com

Bize Ulaşın