Blog

Yorumlar

Elektrokardiyografi nedir?

Kalbin elektriksel aktivitesinin cilde yerleştirilen elektrotlar aracılığı ile kağıt üzerine yazdırılması işlemine elektrokardiyografi yahut kısaca EKG denir. EKG'nin elde edilebilmesi için hastanın el ve ayak bileklerine ikişer adet ve göğsünün üzerine altı adet olmak üzere standart EKG'de toplamda 10 adet elektrot yapıştırılmaktadır. Elektrotlar yapıştırılmadan önce bu bölgelere jel yahut alkolle ıslatılan pamuk hafifçe sürülür. Bu elektrotlar kalbin elektriki aktivitesini kağıt üzerinde şekle dönüştürebilecek olan cihazlara kablolar ile bağlanır. Bu cihazlara EKG cihazı adı verilmektedir. Bu cihazlar çeşitli büyüklüklerde olup kolaylıkla taşınabilmekte ve heryerde çekim yapılabilmektedir. Kağıt üzerinde rapor bölümü bulunmakta ve burada birtakım analiz kodları yeralmaktadır ancak bunlar çoğu zaman geçerli değildir. Yaklaşık 20 saniye gibi kısa bir sürede elde olunan EKG raporu yahut çıktısı mutlaka hastanın hekimi tarafından yorumlanmalıdır. İşlem sırasında çocuğun veya bebeğin kısa bir süre hareket etmeden veya ettirilmeden beklemesi yeterlidir. Eğer bebek yahut çocuk hareketsiz duramadı ise çekim tek tuşla hemen kolaylıkla tekrarlanabilmektedir. Çekim sırasında çocuğunuzun canı asla yanmaz, ağrı duymaz ve elektrotlar çıkarıldıktan sonra hiçbir şekilde işleme ait iz kalmaz.

Elektrokardiyografi ile neler anlaşılabilir?
Düzgün ve doğru bir şekilde çekilen EKG ile kalpteki yapısal ve doğumsal sorunlar (kalbin yeri, konumu, büyüklüğü, deliklerin varlığı, kapak ve damarsal sorunlar, odacık problemleri, kalp kasına ait sorunlar), metabolik, hormonal ve bazı kalıtsal hastalıklar, kalp kasına veya zarına ait sorunlar, kalbi besleyen damarlara ait tıkanıklıkların yeri, bazı sistemik hastalıklar ve enfeksiyonlar, vücuttaki iyon dengesine ait önemli problemler, kullanılan ilaçların yan etkilerine ait kalpte olan etkilenmeler ve genetik ritim bozukluklarına ait önemli ipuçlarına ait bilgiler elde edilebilir. Sadece kağıt EKG değerlendirilerek bile tanı konulabilen birçok klinik durum ve hastalık mevcuttur.

Her çocuğa EKG çekilmeli midir?
Göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı gibi şikayeti olan çocuklarda, çocuğun muayenesinde kalbe ait patolojik bir bulgunun varlığında, çekilen akciğer röntgenlerinde bazı bulguların varlığında, birtakım enfeksiyonlar ve sistemik hastalıkların seyrinde, uzun süren ateşli durumlarda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için ilaç kullanımında, düzenli olarak herhangi bir branşla ilgilenen ve spor yapmakta olan çocuklarda, ailesinde (annesinde, babasında, kardeşlerinde, diğer yakın akrabalarında) ritim bozukluğu, kalp cihazı veya kalp pili takılma öyküsü olan, özellikle 50 yaş altında nedensiz yere ölümler olan, anjiyo ile kalpte yakılma veya dondurulma işlemi uygulanan veya kalp ameliyatı öyküsü olan çocuklarda ilk değerlendirme sırasında mutlaka EKG çekilmelidir.

Elektrokardiyografi bulguları yaşa göre değişkenlik gösterir mi?
Normal bebek ve çocuk EKG'si normal yetişkin EKG'sinden oldukça farklıdır. Yenidoğanlarda kalbin sağ karıncığına ait bulgular daha belirgin iken bunlar 3 yaşına doğru sol karıncık baskınlığına ait bulgular ile yer değiştirirler. Yaşla birlikte daha birçok değişim gerçekleşmekte olup EKG'deki yaşla ilgili değişiklikler yaş ile ilgili anatomik farklılıkları doğrudan yansıtmaktadır.